Van Kempen en Co

Vankempen1

Accountants
Een ondernemer wil scoren. U moet voortdurend op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken in uw bedrijf. Financieel, fiscaal maar ook in bedrijfseconomisch opzicht. Bieden uw administratieve werkzaamheden voldoende basis voor analyse en het nemen van beslissingen? Accountancy is vandaag de dag een complete dienstverlening waarin vele disciplines zijn samengevoegd.

Naast de financiële administratie en loonadministratie, belastingaangiften, jaarcijfers en accountantsverklaringen biedt Van Kempen en Co. u ook fiscale en juridische adviezen. Uw persoonlijke contactpersoon bij Van Kempen en Co. neemt zo nodig ongevraagd contact met u op om belangrijke kwesties aan de orde te stellen. Bovendien gaat het jaarlijks of halfjaarlijks bespreken van uw jaarcijfers uiteraard vergezeld van praktisch en doeltreffend bedrijfseconomisch advies. Daarbij kunnen praktische vragen aan de orde komen zoals:  • moet de rechtsvorm van uw onderneming veranderen?  • is de omzet in relatie tot het personeelsbestand gezond?  • functioneert de organisatie optimaal?  • is er een taakstellende begroting? Wij zullen u voorts assisteren bij kredietaanvragen en investeringsplannen. Deze moeten zorgvuldig worden onderbouwd om afwijzing door de financiële instelling te voorkomen. Voor al deze zaken biedt Van Kempen en Co. Accountants een pasklare oplossing op het moment dat het nodig is.

Belastingadviseurs
Bij fusies, overname, oprichting van VOF of BV, toetreding van een nieuwe vennoot, wilt u, voordat u tot deze belangrijke stappen overgaat, uiteraard weten wat de fiscale gevolgen daarvan zijn. Van Kempen en Co. beschikt over fiscale specialisten die u – zo nodig ongevraagd – zullen voorlichten over de fiscale gevolgen van de stappen die u wilt gaan nemen. Uiteraard verzorgen wij ook uw periodieke aangiften voor de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vennootschapsbelasting en de vermogens-rendementsheffing.

Juridisch adviseurs
Steeds vaker wordt een ondernemer geconfronteerd met problemen op juridisch gebied. Wetswijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht lijken aan de orde van de dag. Iedere ondernemer wordt wel eens geconfronteerd met vragen over ontslag, het sociaal verzekeringsrecht, huurrecht, pensioenrecht en erfrecht. Van Kempen en Co. heeft juristen in huis die u praktisch en snel advies kunnen geven over arbeidsovereenkomst en ontslag, over het recht op een WAO- of WAZ-uitkering, die kritisch naar uw huurovereenkomst kijken. Wij stellen contracten op, vragen uitkeringen aan, dienen bezwaarschriften in en vragen namens u toestemming voor ontslag. Verder informeren wij u eerlijk over uw rechten en plichten, ook als de boodschap niet zo prettig is. Wij houden daarbij maar een ding in het oog. Met een eerlijk advies omtrent de door ons ingeschatte stand van zaken bent u beter af dan met eindeloze, dure gerechtelijke procedures. Zo nodig onderhandelen wij met uw tegenpartij en proberen met deze, buiten de rechter om, tot overeenstemming te komen.

zie ook www.vankempen-plaza.nl

vestiginga

Postbus 206 – 3830 AE Leusden
Speelkamp 22 3831 PE Leusden
Tel:  033-4947373
Fax: 033-4950708
Email: info@vkleusden.nl
Contactpersoon: Henri de Harder

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.