Bedrijfsmonitor

Indien u meer grip en sturing op cijfers wilt van uw onderneming dan is de module Bedrijfsmonitor de module welke u verder kan helpen.

Functionaliteiten
– Budget is uitgangspunt
– Eenvoudige invoer (omzet en klantenaantal)
– Invoer inkoopfacturen
– Direct inzicht in brutowinst
– Vergelijking t.o.v. voorgaande jaren en budget
– Indexberekeningen en grafische weergave

Invoeren budget
Om het programma werkende te maken moet eerst een budget worden ingebracht. Veelal gebeurd dit in samenwerking met de accountant of een bedrijfsadviesbureau zoals TFC-Consultancy. Aan de hand van voorgaande jaaroverzichten en in samenspraak met de ondernemer wordt een haalbaar budget samengesteld.

Zodra het budget is ingevuld zijn ook gelijk de geprognostiseerde uitkomsten zichtbaar zoals de kosten en het te verwachten bedrijfsresultaat. Met de adviseur worden dan de uitkomsten besproken en de zwakke punten in kaart gebracht waaraan het lopende jaar gewerkt moet worden.

snapshot19

Overzicht menubalk
In de menubalk staan alle optie van het programma die beschikbaar zijn. De invoer gaat handmatig maar indien u een kassa / weegschaalkoppeling van TFC-Sevices heeft dan kunnen op de inkopen na alle cijfers automatisch met 1 druk op de knop worden ingelezen. Aleen de inkoopfacturen worden voor de betreffende week handmatig ingebracht. Is uw bedrijf onderdeel van een benchmark dan worden de gegevens automatisch doorgestuurd en verwerkt (zie knop communicatie)

Boeken variabele gegevens
Per week worden de variabele gegevens handmatig of d.m.v. de kassa / weegschaalkoppeling ingevoerd. In de kolom opmerkingen worden eventuele bijzonderheden die de cijfers positief of negatief hebben beïnvloed aangegeven. De omzetten kunnen als een totaalbedrag maar ook per subgroep worden ingevuld. In de overzichten zijn dan diverse analyses te maken inzake de omzetontwikkeling per groep.

Boeken inkopen
Ook de inkopen kunnen als een totaalbedrag maar ook per leverancier worden ingevuld. In het menu “overzichten” kunnen diverse rapporten op inkoopniveau worden uitgedraaid. Informatie over de inkoop gespecificeerd per leverancier en factuur maar ook in totalen per leverancier en het inkoopaandeel in procenten zijn mogelijk.

snapshot1

Loonstaat en overige gegevens
Per 4 weken wordt er een periodeoverzicht gemaakt. Wanneer de laatse week van een periode is ingevuld opent zich automatisch een invulscherm waarin de werkelijk uitbetaalde lonen en gewerkte uren kunnen worden ingevuld.

Ook de onverwachte uitgaven die niet in het budget waren opgenomen kunnen in dit scherm alsnog worden gecorrigeerd. Bij aanschaf van niet geplande inventaris of machines kunnen de reeds gebudgetteerde afschrijvingen worden aangepast na gelang de periode van aankoop.

Inkoop facturen

Boeken variabele gegevens1

Overzichten rapporten
Nadat de periode is afgerond kunt u diverse bedrijfsoverzichten printen. De cijfers van het lopende jaar worden in alle rapporten vergeleken met het voorgaande jaar en geïndexeerd. U kunt ook selecteren op elk gewenste tussenligeende periode bijvoorbeeld week 41 t/m 48 van dit jaar in vergelijking met vorig jaar.

Het programma cumuleert automatisch de gegevens t/m/ de periode waarin u heeft ingevuld zodat u in een oogopslag de vorderingen van het lopende jaar versus het vorige jaar. Desgewenst kunt u verder in de historie kijken omdat het programma alle voorgaande jaren opslaat. Indien u meedoet met een benchmark worden op de overzichten ook de gevens zichtbaar van het groeps of landelijk gemiddelde.

U eigen cijfers worden geïndexeerd en vergeleken met de groeps of landelijke indexcijfers. Met de bedrijfsmonitor heeft u dus continue inzicht in de resultaten t/m periode waarin u heeft geboekt. U kunt t/m de laatste periode het verwachte budgetresultaat bekijken en vergelijken met het budget zoals opgesteld bij aanvang van het boekjaar. Bij tegenvallende resultaten kunt u direct ingrijpen en bijsturen.

snapshot2

Bent u na het zien van deze mogelijkheden geïnteresseerd in onze Bedrijfsmonitor module dan kunt u een proeflicentie aanvragen of wilt u meer informatie kijk dan op onze contactsite.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.